Šola testiranja na alkohol in druge psihoaktivne snovi

23. in 24. septembra 2014 pričetek »Šole testiranja na alkohol in druge psihoaktivne snovi« 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (51. člen ZVZD-1. Ur.l. RS št.43/2011) zahteva, da delavci pri delu ne smejo biti pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi.  Če delodajalec to ugotovi,  mora delavca  nemudoma odstraniti z delovnega mesta. Delo potrjevanja suma, da je delavec pod vplivom psihooaktivnih snovi, lahko delodajalec zaupa strokovnjakom za varnost in zdravje pri delu, ki delajo v podjetju ali izven podjetja, zdravnikom medicine dela in drugim strokovnjakom.

Na pobudo proizvajalcev opreme in testov, da se poglobijo teoretična in pridobijo nova praktična znanja izvajalcev  teh del,  pričenjamo z jesenjo 2014 s »Šolo testiranja na alkohol  in druge psihoaktivne snovi«.

 

KDAJ: 23. in 24. septembra 2014, prijave do 20. septembra po priloženi E-PRIJAVNICI

KJE: Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: (največ 30)

CILJNA SKUPINA: strokovnjaki, ki izvajajo testiranja na alkohol in druge psihoaktivne snovi, predvsem testiranja na delovnem mestu – detektivi, strokovni delavci za varnost pri delu, zdravniki medicine dela prometa in športa in drugih specialnosti, laboratorijski delavci.

 

Šolo testiranja na alkohol in druge psihoaktivne snovi za pridobitev certifikata FORTOX bo vodila

dr. Majda Zorec Karlovšek, univ.dipl.kem, ki ima večletne izkušnje na področju toksikološke analitike, sodnega izvedenstva ter pouka forenzične toksikologije za študente medicine, policiste in pravnike.

Kotizacija: 390 EUR + DDV vključuje stroške udeležbe na dvodnevni delavnici, učno gradivo, osvežitev med odmori, kosilo.

Certifikat FORTOX je mogoče  pridobiti  po aktivnem sodelovanju na »Šoli testiranja« ter opravljenem preizkusu znanja, termini za preizkus znanja po dogovoru, najmanj 14 dni po zaključku šole.

 

 

PRELIMINARNI PROGRAM ŠOLE TESTIRANJA

 

 URE   TEME PREDAVANJ IN VAJ
MODUL 1      
8.30 Registracija udeležencev
9.00 Droga, človek in družba – o človekovih pravicah in omejitvah pravic. Zakaj in kdaj testirati na alkohol in druge psihoaktivne snoviAlkohol,  toksikodinamika (učinki), toksikokinetika (absorbcija, porazdelitev, presnova, izločanje, alkohol v telesnih tekočinah v odvisnosti od časa po uporabi).Indikatorji škodljive rabe alkohola. 

Alkohol v izdihanem zraku – indikatorski inštrumenti, etilometri; alkoholne ključavnice

Zagotavljanje kakovosti meritev

Pomembni poudarki zapisnika o preizkusu na alkohol v izdihanem zraku

 

12.00 Odmor za kosiloRazstava
14.00 Pomembni poudarki zapisnika o strokovnem pregledu in odvzemu telesnih tekočinAnalizni postopki, tolmačenje rezultatov alkoholometričnih preiskavZagotavljanje kakovosti postopkov
6.30 Zaključek
MODUL 2 
URE TEME PREDAVANJ IN VAJ
8.30 Registracija udeležencev
9.00 Prepovedane droge (lista prepovedanih drog, nove sintetične droge), druge psihoaktivne snovi.Toksikodinamika (učinki, značilni klinični znaki po akutni uporabi), toksikokinetika (absorbcija, porazdelitev, presnova, izločanje, pomembni analiti  in njihova prisotnost v telesnih tekočinah  in tkivih v odvisnosti od časa po uporabi:Opioidi (heroin, morfin, metadon,…)Kanabis

Kokain

Amfetamin in drugi fenilalkilamini

Halucinogene snovi

Hlapila, topila

Zdravila (želeni in neželeni učinki, kategorizacija zdravil glede na njihove vplive na psihofizične sposobnosti, opozorilni znaki, potrebne informacije in komunikacije

12.00 Odmor za kosilo
Razstava
14.00 Pomembni poudarki iz zapisnika o strokovnem pregledu na prepovedane droge, psihoaktivna zdravila in druge psihoaktivne snovi.Smernice za odvzem in testiranje biološkega materiala – zagotavljanje kakovosti dela.Toksikološka analitika:Orientacijski – imunokemijski testi, mejne koncentracije – cut off vrednosti

Orientacijski  testi za detekcijo drog v slini

Orientacijski testi za detekcijo drog v urinu

Droge v laseh

Laboratorijski potrditveni testi in interpretacija rezultatov

16.30 Zaključek

 

Organizator šole:

Združenje za razvoj forenzične toksikologije in drugih forenzičnih ved – FORTOX

Pod brezami 24

1000 Ljubljana

Logo_GZS

kompetencni_center_logo

 

Informacije:

dr. Majda Zorec Karlovšek

 

Tel.: +386 41 644 332

 

mzkarlovsek@gmail.com ali info@fortox.net