Projekt ALKOHOL, VARNOST ZDRAVJE

Mesec november je mesec boja proti zasvojenosti. Združenje za razvoj forenzične toksikologije in drugih forenzičnih ved – FORTOX  pričenja v  novembru 2022 s projektom ALKOHOL,VARNOST, ZDRAVJE in ob tej priliki vabi na problemsko konferenco:

 

KDAJ: 21.novembra 2022 od 8.00 -13.00 ure.
KJE: Dvorana Matije Tomca, Zavod sv. Stanislava, Štula 23, 1210 Ljubljana-Šentvid.

Kotizacije ni. Na šolskem igrišču ob stavbi bo možno brezplačno parkiranje.

 

PRIJAVNICA

 

Program:

8.00-8.30 Registracija
8.30-10.00 Uvodne besede

Predstavitev PROJEKTA ALKOHOL, VARNOST ZDRAVJE (Projekt AVZ)

Izhodišča in predlogi sprememb v zvezi z obravnavo alkoholiziranih udeležencev v cestnem prometu (dr.Majda Zorec Karlovšek)

10.00-10.30 Odmor s kavo
 

10.30-13.00

 

Problematika alkohola v cestnem prometu:

  •  policijski vidik (Robert Vehovec)
  • vidiki  sodnika  (mag. Petra Čas, mag.Nuša Orel)
  • vidiki zdravnika družinske medicine (prim.dr.Marko Kolšek,dr.med.)
  • vIdiki zdravnika medicine dela, prometa in športa (Vesna Pekarović Džakulin, dr.med., specialistka družinske medicine in medicine dela prometa in športa)
  • vidiki zdravnika specialista psihiatrije –  alkohologa (prof.dr. Maja Rus Makovec, dr.med.specialistka psihiatrije
  • vidiki izvajalca rehabilitacijskih delavnic (dr.Mateja Markl)
  • sodnomedicinska in etična vprašanja (odvzem in transport biološkega materiala, posredovanjem rezultatov, zagotavljanje identitete vzorcev, prenos in varovanje osebnih podatkov )- predavatelj bo javljen kasneje

 

Razprava

 

Glavni cilj projekta ALKOHOL, VARNOST ZDRAVJE je zmanjševanje škode zaradi tvegane in škodljive rabe alkohola z  združevanjem znanja in  razširjanjem pristopov do obravnave  motnje rabe alkohola.

 

NOVEMBRSKA PROBLEMSKA KONFERENCA je namenjena pregledu sistemske obravnave alkohola v cestnem prometu, kot jo obravnavajo Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o voznikih, Zakon o prekrških, Kazenski zakonik in njim podrejeni pravilniki ter izmenjavi mnenj  o  dobrih straneh in slabostih, s katerimi se srečujemo izvajalci  te zakonodaje. Vsebuje obravnavo mnogih  elementov, ki so bili že predstavljeni na okrogli mizi »Izboljšanje varnosti cestnega prometa v R Sloveniji« (3.6.2019, dvorana Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana), na  prekrškovnopravni šoli »Alkohol kot dejavnik tveganja v cestnem prometu« (13.-15. 11. 2019, Hotel Bernardin, Portorož),  v okviru projekta SOPA ter na srečanjih, ki so obravnavala poslabšanje duševnega zdravja in povečevanje nasilja zaradi uporabe alkohola v času epidemije COVID-19.

 

Podaja pa tudi  nove poti in rešitve ter zahteve o potrebnih zakonskih spremembah  za ustrezno  sintezo laboratorijskih dokazov, parcialnih in globalnih diagnostičnih standardov, učinkovitega povezovanja in delovanja različnih deležnikov v postopku.

 

K sodelovanju na konferenci so zato še posebej vabljeni  zdravniki medicine dela, prometa in športa,  psihiatri-alkohologi, zdravniki družinske medicine in drugih specialnosti, laboratorijski delavci, socialni delavci, policisti, sodniki, odvetniki, predstavniki zavarovalnic in vsi drugi, ki so vključeni v snovanje alkoholne politike in pravil prometne varnosti.

Pridružujemo  se prizadevanjem za realizacijo ciljev, ki jih združuje novo desetletje  Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa (2023-2032).

 

Vabimo vas k udeležbi in razpravi!