PROGRAM – Šola testiranja na alkohol in druge droge – jesen 2016

PROGRAM

 

Vsebina

 

Delavnica 1: 7. oktober 2016

 

Zakaj in kdaj testirati na alkohol in druge psihoaktivne snovi – (aktualne zakonske osnove in smernice:  o dolžnostih, pravicah in omejitvah pravic, politika alkohola in drugih psihoaktivnih snovi v okviru skrbi za varno in zdravo delovno mesto, katalogi znanja za strokovnjake, ki ukvarjajo s področjem testiranja)

Psihoaktivne snovi –(definicije, razvrstitve psihoaktivnih snovi; lista prepovedanih drog, nove sintetične droge; droga in človek, tvegana raba, škodljiva raba psihoaktivnih snovi, zasvojenost,)

Zdravila (želeni in neželeni učinki, kategorizacija zdravil glede na njihove vplive na psihofizične sposobnosti,  opozorilni znaki, lista zdravilnih učinkovin in gotovih zdravil, ki zmanjšujejo psihofizične sposobnosti;  bolnik na delovnem mestu:  potrebne informacije in komunikacije glede varne rabe zdravil in zmožnosti za delo.

Posamezne psihoaktivne snovi: značilni klinični znaki pri intoksikaciji, odtegnitveni znaki;  vpliv na sposobnosti za vožnjo in delo  pri akutni uporabi in kronični rabi.

Strokovni pregled:  Učinki  psihoaktivnih snovi, ki se jih opazuje in preverja  v okviru strokovnega pregleda.

Odvzem krvi, urina, sline, las za preiskavo na psihoaktivne snovi;

Zagotavljanje identitete vzorcev, adulteranti

Shranjevanje biološkega materiala, pošiljanje biološkega materiala v toksikološko preiskavo.

Pomembni elementi zapisnika o strokovnem pregledu.

Pomembni elementi  zapisnika o preizkusu na alkohol v izdihanem zraku.

Pomembni elementi zapisnika o preizkusu sline na prepovedane droge.

Pomembni elementi zapisnika o odvzemu sline za toksikološko analizo.

Pomembni elementi zapisnika o odvzemu las za toksikološko preiskavo.

 

Delavnica 2: 14.oktober 2016

 

Alkohol: toksikokinetika (absorbcija, porazdelitev, presnova, izločanje;  alkohol v telesnih tekočinah v odvisnosti od časa po uporabi).

Alkohol v izdihanem zraku – indikatorski inštrumenti (alkoskopi), etilometri; alkoholne ključavnice, zagotavljanje kakovosti meritev alkohola v izdihanem zraku
Merjenje alkohola v telesnih tekočinah, tolmačenje rezultatov alkoholometričnih preiskav, zagotavljanje kakovosti postopkov. Biokemijski kazalci škodljive rabe alkohola.

 

Druge psihoaktivne snovi  (opioidi, kokain, THC in drugi kanabinoidi, medicinska konoplja, fenilalkilamini (amfetamin, metamfetamin, MDMA,..), benzodiazepine, nove sintetične droge); Toksikokinetika (absorbcija, porazdelitev, presnova, izločanje).  Pomembni analiti (=učinkovine in njihovi presnovki) ter  njihova prisotnost v telesnih tekočinah in tkivih v odvisnosti od načina uporabe in časa po uporabi (okno opazovanja)

Toksikološka analitika prepovedanih drog: pristopi, postopki, zagotavljanje kakovosti dela

 

 

Časovni potek delavnic: 8.00-14.00

08.00-08.20 Uvodni pogovori o programu, učnih materialih, načinu dela ter znanju in izkušnjah udeležencev, pripravah na preverjanje znanja
08.20-09.30 Predavanja, reševanje posameznih primerov in nalog
09.30-09.45 Odmor za kavo
09.45-10.30 Predavanja, reševanje posameznih primerov in nalog
10.30-11.30 Predavanja, reševanje posameznih primerov in nalog
11.30-12.30 Odmor in kosilo
12.30-14.00 Praktične vaje: primeri, problemi  in njihovo reševanje

 

Izvedba šole poteka po idejni zasnovi Združenja Fortox  v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenjem kemijske industrije, Kompetenčnim centrom za kadre kemijske industrije in Inštitutom za sodno medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Šolo vodi dr. Majda Zorec Karlovšek, univ.dipl.kem. Pri izvedbi praktičnih vaj sodelujejo: Dräger Slovenija, Sfera (Securetec), Siemens in Labormed (Greiner).

 

Dodatna vprašanja pošljite na mzkarlovsek@gmail.com