PREDSTAVITEV

Vsaka stvar ima svoj ZAČETEK, svoj ZAKAJ in svoj ZATO.

 

Združenje za razvoj forenzične toksikologije in drugih forenzičnih ved, z okrajšavoFORTOX, je bilo ustanovljeno leta 2005 z nalogo, da sprejme izziv organizacije svetovnega kongresa forenzičnih toksikologov (The International Association of Forensic Toxicologists, TIAFT) v Sloveniji. 44. letno srečanje forenzičnih toksikologov (TIAFT2006) je bilo od 20.avgusta do 1.septembra 2006 v Ljubljani.

Forenzična toksikologije je le ena izmed forenzičnih ved in obsega različne specialnosti (posmrtna toksikologija, klinična forenzična toksikologija, toksikologija športa, dela in okolja, vedenjska toksikologija, toksikologija povezana z alkoholom, drogami in prometno varnostjo, droge na delovnem mestu in drugo). Osnovni cilj vsakega strokovnega srečanja je poglobitev in izmenjava strokovnih znanj in vzpostavitev osebnih stikov med udeleženci.

Mnogokrat pa je prezrto, da se v epidemiologiji forenzične toksikologije zrcalijo negativni kazalci javnega zdravja in prav je, da se tudi iz teh vidikov in opažanj opozarja nanje in išče skupne rešitve za izboljšanje stanja.
Med pomembnimi cilji, ki smo si jih zastavili ob organizaciji mednarodnega srečanja v Ljubljani sta poleg promocije forenzične toksikologije kot znanstvene panoge, tudi prenos znanja iz področja forenzične toksikologije na področje javnega zdravja, predvsem v cilju krepitve zdravja in varnosti na delovnem mestu, v prometu in v prostem času.

Prizadevanja za izpolnjevanje teh ciljev potekajo v okviru projektov:

Zdravila in prometna varnost
Politika alkohola in drugih drog na delovnem mestu in v cestnem prometu
Interlock – v primarnem in sekundarnem preprečevanju vožnje pod vplivom alkohola
Kemijska varnost

Naša želje je, da bi projekti ob pomoči in sodelovanju partnerjev, nevladnih in vladnih organizacij dosegli predvidene cilje in prispevali k našim skupnim ciljem za večjo varnost doma, na poti, na delu in pri zabavi in športu. Spletna stran www.fortox.net je pripravljena prav v ta namen.

 

Predsednica Združenja
dr.Majda Zorec Karlovšek