POMLAD 2015 – novi termini za „Šolo testiranja na alkohol in druge psihoaktivne snovi“

Po uspešno izvedenem prvem terminu „Šole testiranja na alkohol in druge psihoaktivne snovi“ v septembru 2014, nadaljujemo z delom tudi v letu 2015.

Šola testiranja na alkohol in druge psihoaktivne snovi poteka v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenjem kemijske industrije, Kompetenčnim centrom za kadre kemijske industrije in Inštitutom za sodno medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

Šolo vodi dr. Majda Zorec Karlovšek v sodelovanju s predavatelji Inštituta za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani.

Pri izvedbi praktičnih vaj sodelujejo: Dräger Slovenija, Sfera (Securetec), Siemens, Sanolabor (Randox), Labormed (Greiner)

 

Komu je šola namenjena: Šolo priporočamo vsem, ki se aktivno ukvarjajo z organizacijo in izvajanjem postopkov dokazovanja uporabe psihoaktivnih snovi in dokazovanjem stanja pod vplivom teh snovi, pa tudi s tolmačenjem rezultatov in bi želeli svoje znanje dopolniti in obnoviti.

Kraj dogodkov: Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana

Možnost (brezplačnega) parkiranja za udeležence je v kletnih prostorih zgradbe.

Šola poteka v obliki dveh zaporednih delavnic: DELAVNICE I in DELAVNICE II

Za izvedbo delavnic so predvideni naslednji termini:

 

DELAVNICA 1

četrtek, 26. marec 2015;  8.30-15.00

sreda, 1.april 2015;  8.30-15.00

 

DELAVNICA 2

četrtek, 2. april 2015;  8.30-15.00

sreda, 8. april 2015,  8.30-15.00

 

Certifikat FORTOX: V maju 2015 bo organizirano preverjanje znanja za pridobitev certifikata FORTOX.

Za prijavo uporabite spletno prijavnico: PRIJAVA

 

PROGRAM

Program dveh enodnevnih delavnic je pripravljen v skladu s potrebami aktualne nacionalne zakonodaje ter mednarodno uveljavljenimi standardi in povezuje temeljna znanja, ki so potrebna za pridobitev usposobljenosti za delo pooblaščenih izvajalcev storitev v okviru izvajanja 51. člena Zakona o varnosti in zdravju na delovnem mestu ter drugih izvajalcev, ki se pri svojem delu srečujejo s postopki in pripravo dokazov, za ugotavljanje stanja pod vplivom psihoaktivnih snovi.

 

PROGRAM DELAVNICE 1

Zakaj in kdaj testirati na alkohol in druge psihoaktivne snovi – (aktualne zakonske osnove: dolžnosti, pravice in omejitve pravic)

Psihoaktivne snovi –(droga in človek, tvegana raba, škodljiva raba, zasvojenost)

Alkohol: toksikodinamika (učinki), toksikokinetika (absorbcija, porazdelitev, presnova, izločanje, alkohol v telesnih tekočinah v odvisnosti od časa po uporabi).

Alkohol v izdihanem zraku – indikatorski inštrumenti (alkoskopi), etilometri; alkoholne ključavnice, zagotavljanje kakovosti meritev alkohola v izdihanem zraku
Pomembni poudarki zapisnika o preizkusu na alkohol v izdihanem zraku

Strokovni pregled in odvzem biološkega materiala za alkoholometrično preiskavo
Pomembni poudarki iz zapisnika o strokovnem pregledu – alkohol, druge psihoaktivne snovi

Merjenje alkohola v telesnih tekočinah, tolmačenje rezultatov alkoholometričnih preiskav, zagotavljanje kakovosti postopkov.

Biokemijski kazalci škodljive rabe alkohola.

 PROGRAM DELAVNICE 2

Prepovedane droge (lista prepovedanih drog, nove sintetične droge).

Posamezne droge in skupine drog: opioidi (heroin, morfin, metadon,…), kanabis, kokain, amfetamin in drugi fenilalkilamini, halucinogene snovi, hlapila, topila, …

Toksikokinetika (absorbcija, porazdelitev, presnova, izločanje, pomembni analiti (=učinkovine in njihovi presnovki)  in njihova prisotnost v telesnih tekočinah in tkivih v odvisnosti od časa po uporabi (okno opazovanja)

Toksikodinamika (učinki, značilni klinični znaki po akutni uporabi, kronični rabi)

Zdravila (želeni in neželeni učinki, kategorizacija zdravil glede na njihove vplive na psihofizične sposobnosti, opozorilni znaki, potrebne informacije in komunikacije.

Strokovni pregled (dopolnitev): Pomembni poudarki iz zapisnika o strokovnem pregledu in odvzemu biološkega materiala zaradi preiskave na prepovedane droge, psihoaktivna zdravila in druge psihoaktivne snovi. Smernice za odvzem vzorcev krvi, urina, sline, las; kako zagotoviti identiteto vzorcev, zmanjšati nevarnost manipulacije z vzorci

Toksikološka analitika: pristopi, postopki, zagotavljanje kakovosti dela
Detekcija psihoaktivnih snovi v krvi, urinu, slini, laseh,znoju

Orientacijski imunokemijski testi –mejne (cut off) koncentracije, navskrižne reakcije, specifičnost in selektivnost testov

Laboratorijski kromatografski presejalni postopki, potrditveni postopki.

Interpretacija rezultatov toksikoloških preiskav.

 

 Časovni potek delavnice: 8.30-15.00

08.30-09.00 Uvodni pogovori o programu, učnih materialih, načinu dela ter znanju in izkušnjah udeležencev, pripravah na preverjanje znanja
09.00-10.00 Predavanja, vprašanja in odgovori
10.00-10.15 Odmor za kavo
10.15-11.00 Predavanja, vprašanja in odgovori
11.00-12.00 Praktične vaje: Problemi in njihovo reševanje
12.00-13.00 Odmor za kosilo
13.00-15.00 Praktične vaje: Problemi in njihovo reševanje

Kotizacija: za enodnevno delavnico je 145,00 € + 22% DDV, za dvodnevno 2×145,00 € + 22% DDV. in vključuje predavanja, praktične predstavitve in razlage, seminarsko gradivo, kosilo, napitke in prigrizke med odmori.

Plačilo z DDV znaša 176,90  oziroma 353,8 €  in ga lahko nakažete na transakcijski račun št. 020530255351426 pri NLB. Na vašo željo vam lahko izstavimo predračun. Račun in potrdilo o udeležbi vam bomo poslali po zaključku delavnice. Zadni rok za prijavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice.

 


Za prijavo uporabite spletno prijavnico: PRIJAVA

 

Vprašanja naslovite na naslov:

Majda Zorec Karlovšek

Združenje za razvoj forenzične toksikologije in drugih forenzičnih ved – FORTOX

Pod brezami 24

1000 Ljubljana

mzkarlovsek@gmail.com