Šola testiranja na alkohol in druge psihoaktivne snovi

Termini:  POMLAD 2015

 

DELAVNICA 1

četrtek, 26. marec 2015; 8.30-15.00

sreda 1. april 2015; 8.30-15.00

 

DELAVNICA 2

četrtek 2. april 2015;  8.30-15.00

sreda 8. april 2015;  8.30-15.00

 

Za prijavo uporabite spletno prijavnico: PRIJAVA

Prijave sprejemamo do vključno tretji dan pred pričetkom delavnice.

 

Obe delavnici sta vpisani v evidenco strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Za obe delavnici poteka pri Zdravniški zbornici postopek za pridobitev kreditnih točk.

 

Katalog znanj za pridobitev Certifikata FORTOX bo na spletni strani objavljen do 30. marca 2015.

 

Več o programu, kotizaciji,…

POMLAD 2015 – novi termini za „Šolo testiranja na alkohol in druge psihoaktivne snovi“

Po uspešno izvedenem prvem terminu „Šole testiranja na alkohol in druge psihoaktivne snovi“ v septembru 2014, nadaljujemo z delom tudi v letu 2015.

Šola testiranja na alkohol in druge psihoaktivne snovi poteka v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenjem kemijske industrije, Kompetenčnim centrom za kadre kemijske industrije in Inštitutom za sodno medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

Šolo vodi dr. Majda Zorec Karlovšek v sodelovanju s predavatelji Inštituta za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani.

Pri izvedbi praktičnih vaj sodelujejo: Dräger Slovenija, Sfera (Securetec), Siemens, Sanolabor (Randox), Labormed (Greiner)

 

Komu je šola namenjena: Šolo priporočamo vsem, ki se aktivno ukvarjajo z organizacijo in izvajanjem postopkov dokazovanja uporabe psihoaktivnih snovi in dokazovanjem stanja pod vplivom teh snovi, pa tudi s tolmačenjem rezultatov in bi želeli svoje znanje dopolniti in obnoviti.

Kraj dogodkov: Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana

Možnost (brezplačnega) parkiranja za udeležence je v kletnih prostorih zgradbe.

Preberi več

Šola testiranja na alkohol in droge

Obveščamo vse, ki bi se želeli udeležiti

 

“Šole testiranja na alkohol in druge psihoaktivne snovi,”

 

 da sprejemamo prijave do vključno 20.septembra 2014.

 

Dvodnevni program je pripravljen v skladu s potrebami aktualne nacionalne zakonodaje ter mednarodno uveljavljenimi standardi in je namenjen predvsem tistim, ki se aktivno ukvarjajo z organizacijo in izvajanjem postopkov dokazovanja uporabe psihoaktivnih snovi in dokazovanjem stanja pod vplivom teh snovi, pa tudi s tolmačenjem rezultatov. Program sestavljata dva modula in je osnova za pridobitev potrebnega znanja in usposobljenosti kot ga zahteva delo pooblaščenih izvajalcev storitev v okviru izvajanja 51. člena Zakona o varnosti in zdravju na delovnem mestu.

 

Šolo bo vodila dr. Majda Zorec Karlovšek.

Preberi več

E-prijava za “ŠOLO TESTIRANJA” je odprta

Vabimo vse, ki želijo pridobiti, obnoviti in poglobiti osnovna teoretična in praktična znanja iz področja testiranja na alkohol in druge droge, da se prijavijo na:

ŠOLO TESTIRANJA  NA ALKOHOL IN DRUGE PSIHOAKTIVNE SNOVI

sola

Dvodnevni program bo potekal v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenjem kemijske industrije in Kompetenčnim centrom za kadre kemijske industrije,

dne 23. in 24. septembra 2014, v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana.

Napravite korak naprej k izboljšanju kakovosti dela!

E-PRIJAVNICA

VEČ INFORMACIJ

 

Informacije in vprašanja v povezavi s “ŠOLO TESTIRANJA” pošljite na
mzkarlovsek@gmail.com ali info@fortox.net

Šola testiranja na alkohol in druge psihoaktivne snovi

23. in 24. septembra 2014 pričetek »Šole testiranja na alkohol in druge psihoaktivne snovi« 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (51. člen ZVZD-1. Ur.l. RS št.43/2011) zahteva, da delavci pri delu ne smejo biti pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi.  Če delodajalec to ugotovi,  mora delavca  nemudoma odstraniti z delovnega mesta. Delo potrjevanja suma, da je delavec pod vplivom psihooaktivnih snovi, lahko delodajalec zaupa strokovnjakom za varnost in zdravje pri delu, ki delajo v podjetju ali izven podjetja, zdravnikom medicine dela in drugim strokovnjakom.

Na pobudo proizvajalcev opreme in testov, da se poglobijo teoretična in pridobijo nova praktična znanja izvajalcev  teh del,  pričenjamo z jesenjo 2014 s »Šolo testiranja na alkohol  in druge psihoaktivne snovi«.

 

KDAJ: 23. in 24. septembra 2014, prijave do 20. septembra po priloženi E-PRIJAVNICI

KJE: Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: (največ 30)

CILJNA SKUPINA: strokovnjaki, ki izvajajo testiranja na alkohol in druge psihoaktivne snovi, predvsem testiranja na delovnem mestu – detektivi, strokovni delavci za varnost pri delu, zdravniki medicine dela prometa in športa in drugih specialnosti, laboratorijski delavci.

Preberi več