I. slovenska konferenca o digitalni forenziki vozil

Danes veliko govorimo o pametnih avtomobilih, avtomobilski asistenci, aktivni in pasivni varnosti itd. v cestnem prometu. Malokdaj pa pomislimo, da moduli, ki so v vozilu in komunicirajo med seboj in okoljem hranijo tudi pomembne podatke, ki so lahko dragocen vir informacij v primeru prometnih nesreč in drugih prometnih dogodkov. Na nekatera vprašanja o poteku procesa identifikacije, zavarovanja, analiziranja in predstavljanja teh dokazov v obliki in na način, ki je sprejemljiv v sodnih postopkih, bomo poskušali odgovoriti na

I. slovenski konferenci o digitalni forenziki vozil (DFV)

 

Policijska akademija, Rocenska ulica 56, 1211 Ljubljana – Šmartno
Petek, 6. marec 2020  od  9.30 – 17.00 ure

 

Konferenca je namenjana sodnim izvedencem in sodnim cenilcem ter ostalim strokovnjakom, ki sodelujejo pri pridobivanju, pregledu in analizi podatkov v primeru prometnih nesreč, ocenjevanju škode na motornih vozilih, ugotavljanju prevar, pa tudi obravnavi drugih oblik digitalne in informacijske kriminalitete. Udeležbo na konferenci priporočamo sodnikom, preiskovalnim sodnikom, tožilcem in drugim delavcem na področju pravosodja pa tudi vsem, ki se ukvarjajo z vidiki pasivne in aktivne varnosti v prometu.

Povabili smo predavatelje, ki o teh temah znajo povedati marsikaj zanimivega in aktualnega. Med njimi tudi gosta, g. Hansa Bota iz EUDARTS (NL), ki je zagotovo med vrhunskimi strokovnjaki v EU, ki so na tem področju najbolje seznanjeni tako glede tehnoloških vprašanj kot tudi pravnih vprašanj DFV.

Podrobne informacije so na spletni povezavi: http://kmtm.fs.uni-lj.si/dfv/ ,

Prijave (do zapolnitve kapacitet, najkasneje do 3.3.2020): https://kmtm.fs.uni-lj.si/dfv/prijava/

 

Organizatorji konference:

  • Združenje za razvoj forenzične toksikologije in drugih forenzičnih ved (Združenje FORTOX)
  • Združenje sodnih izvedencev za raziskave prometnih nezgod (ZSIRPN)
  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (UL FS)

 

PROGRAM:

9.30-10.00 Registracija udeležencev
10.00-10.15 Uvodni pozdrav, program in cilji srečanja

dr. Majda Zorec Karlovšek, Združenje FORTOX

10.15-10.30 Varnost cestnega prometa v Sloveniji in prizadevanja AVP na področju raziskovanj in preprečevanj nastanka prometnih nesreč

mag. Vesna Marinko, AVP

10.30-10.45 Pomen sodelovanja strokovnjakov različnih specialnosti na področju analiz prometnih nesreč 

Mirjam Kline, Vrhovno državno tožilstvo RS

10.45-11.00 Vloga prometne policije pri zavarovanju dokazov ob prometnih nezgodah

mag. Ivan Kapun, MNZ-GPU – Sektor za promet

11.00-11.15 Odmor za kavo
11.15-13.00 Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) and other electronic systems within vehicles can be used to assist the crash investigation or research.
(Our work on comparable data collection, equivalent methodology, and identical analysis in EU)Hans Bot, EUDARTS, Nizozemska (predavanje je v angleškem jeziku )
13.00-14.00 Kosilo
14.00-15.15 O izzivih uporabe metod digitalne forenzike vozil pri analizi prometnih nesreč

Jože Škrilec

15.15-15.30 Odmor za kavo
15.30-16.00 Primeri iz sodne prakse 

Jože Škrilec, Anton Vinko (PPP Maribor)

16.00-16.15 Osnovni načrti bodočega izobraževanja in usposabljanja strokovnjakov na področju analiz prometnih nesreč

dr. Robert Kunc, dr. Samo Zupan,  UL, Fakulteta za strojništvo

16.15-16.50 Razprava, ideje za nadaljnje delo 
16.50-17.00 Odmor
17.00-19.00 Redna letna skupščina Združenja sodnih izvedencev za raziskave prometnih nezgod (ZSIRPN) – samo za člane združenja

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na: samo.zupan@fs.uni-lj.si in mzkarlovsek@gmail.com

 

Vabljeni.