PONOVITEV SPLETNEGA SREČANJA

Na željo določenih skupin in posameznikov ponovno organiziramo spletno srečanje o izvajanju projekta MOŠKI, ŽENSKA, ALKOHOL IN VOŽNJA dne 19. decembra 2023 ob 10.00 uri.

Na ZOOM srečanju želimo obvestiti organizatorje preventivnih akcij na področju alkohola, varnosti in zdravja o namenu in ciljih projekta in hkrati na možnosti vključevanja predavanja na to temo v aktivnosti in dogodke na lokalnem nivoju v letu 2024.

K srečanju vabimo še posebej predstavnike občinskih svetov za preventivo v cestnem prometu, pooblaščene delavce za varnost in zdravje pri delu, predstavnike društev upokojencev, zdravstvenih izobraževalnih ustanov in organizacij na področju socialnega varstva. 

Preberi več 

Na spletno srečanje se lahko prijavite do vključno 18. 12.2023 preko povezave:

PRIJAVA

VABILO

Vabljeni ste, da se dne 7. decembra 2023 ob 10.00 uri udeležite enournega spletnega srečanja o izvajanju projekta MOŠKI, ŽENSKA, ALKOHOL IN VOŽNJA.

Na srečanju  želimo  obvestiti organizatorje preventivnih akcij na področju alkohola, varnosti in zdravja o namenu in ciljih projekta in hkrati na možnosti vključevanja predavanja na to temo v aktivnosti in dogodke na lokalnem nivoju v letu 2024.

K srečanju vabimo še posebej predstavnike občinskih svetov za preventivo v cestnem prometu, pooblaščene delavce za varnost in zdravje pri delu, predstavnike društev upokojencev, ter zdravstvenih in izobraževalnih ustanov.

Preberi več 

PRIJAVA

Projekt MI GREMO PO SVOJE! v letu 2023

Z delavnico za učence 9.a in 9.b razreda na Osnovni šoli Mokronog smo 23. novembra 2023 zaključili s projektom »MI GREMO PO SVOJE!« za leto 2023. Peto uro se nam je pridružil tudi Dejan Kavšek, vodja policijskega okoliša iz PP Trebnje.

V letu 2023 smo izvedli 24 peturnih delavnic, v katerih je bilo udeleženo 545 učencev.

 

Letošnji komentar k delavnicam, ki nam je najbolj pri srcu:

»Na tem mestu bi želela pohvaliti tako vsebinsko zasnovo kot tudi vrhunsko izvedbo s strani izvajalcev (Maje, Saše, Eme in Tomaža). Učenci so bili navdušeni. Sem vesela, da lahko potekajo tako kakovostni programi brezplačno za naše učence.« (Sanja Zgonc, svetovalna delavka, Osnovna šola Vodmat, Ljubljana)

 

Preberi več

MI GREMO PO SVOJE!

V okviru decembrske akcije Javne agencije RS za varnost prometa (AVP) – „alkohol“  in javne razprave o predlogu R E S O L U C I J E o nacionalnem programu na področju drog 2022–2030 (ReNPPD22–30) https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/osnutek-nacionalnega-programa-na-podrocju-drog-2022-2030/   vas vabimo na spletni dogodek (webinar) dne 15.12.2022 od 13.30 do 15.00 ure.

 

Dogodek bo pregled nekaterih izzivov, s katerimi smo se srečali pri izvajanju projekta MI GREMO PO SVOJE!,  namenjenemu učencem zadnje triade osnovnih šol  in se bo posvetil predvsem dvema temama:

  • vzgoji medsebojnega spoštovanja in prometne kulture ter
  • pomenu preventivnega  dela na področju alkohola in drugih drog z mlado, odraščajočo populacijo

 

Vse, ki bi se radi aktivno vključili v potek webinarja z 2-3 minutnim nagovorom,  komentarjem ali obvestilom, prosimo, da nas o svoji nameri predhodhodno obvestijo na elektronski naslov:  mzkarlovsek@gmail.com

 

Ob tem vabimo  udeležence srečanja, predvsem učitelje, NVO, policiste, da preko ankete  izrazijo svoje ideje, opažanja in mnenja o preventivnem delu na tem področju.  Anketa bo 15.12.2022 objavljena na spletni strani  Združenja za razvoj forenzične toksikologije in drugih forenzičnih ved – FORTOX  www.fortox.si/anketa/.

 

Na webinar se lahko prijavite do 13.12.2022  se preko povezave:

PRIJAVNICA

 

dr.Majda Zorec Karlovšek, univ.dipl.kem.

predsednica Združenja

Projekt ALKOHOL, VARNOST ZDRAVJE

Mesec november je mesec boja proti zasvojenosti. Združenje za razvoj forenzične toksikologije in drugih forenzičnih ved – FORTOX  pričenja v  novembru 2022 s projektom ALKOHOL,VARNOST, ZDRAVJE in ob tej priliki vabi na problemsko konferenco:

 

KDAJ: 21.novembra 2022 od 8.00 -13.00 ure.
KJE: Dvorana Matije Tomca, Zavod sv. Stanislava, Štula 23, 1210 Ljubljana-Šentvid.

Kotizacije ni. Na šolskem igrišču ob stavbi bo možno brezplačno parkiranje.

 

PRIJAVNICA

 

Program:

8.00-8.30 Registracija
8.30-10.00 Uvodne besede

Predstavitev PROJEKTA ALKOHOL, VARNOST ZDRAVJE (Projekt AVZ)

Izhodišča in predlogi sprememb v zvezi z obravnavo alkoholiziranih udeležencev v cestnem prometu (dr.Majda Zorec Karlovšek)

10.00-10.30 Odmor s kavo
 

10.30-13.00

 

Problematika alkohola v cestnem prometu:

  •  policijski vidik (Robert Vehovec)
  • vidiki  sodnika  (mag. Petra Čas, mag.Nuša Orel)
  • vidiki zdravnika družinske medicine (prim.dr.Marko Kolšek,dr.med.)
  • vIdiki zdravnika medicine dela, prometa in športa (Vesna Pekarović Džakulin, dr.med., specialistka družinske medicine in medicine dela prometa in športa)
  • vidiki zdravnika specialista psihiatrije –  alkohologa (prof.dr. Maja Rus Makovec, dr.med.specialistka psihiatrije
  • vidiki izvajalca rehabilitacijskih delavnic (dr.Mateja Markl)
  • sodnomedicinska in etična vprašanja (odvzem in transport biološkega materiala, posredovanjem rezultatov, zagotavljanje identitete vzorcev, prenos in varovanje osebnih podatkov )- predavatelj bo javljen kasneje

 

Razprava

 

Glavni cilj projekta ALKOHOL, VARNOST ZDRAVJE je zmanjševanje škode zaradi tvegane in škodljive rabe alkohola z  združevanjem znanja in  razširjanjem pristopov do obravnave  motnje rabe alkohola.

 

NOVEMBRSKA PROBLEMSKA KONFERENCA je namenjena pregledu sistemske obravnave alkohola v cestnem prometu, kot jo obravnavajo Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o voznikih, Zakon o prekrških, Kazenski zakonik in njim podrejeni pravilniki ter izmenjavi mnenj  o  dobrih straneh in slabostih, s katerimi se srečujemo izvajalci  te zakonodaje. Vsebuje obravnavo mnogih  elementov, ki so bili že predstavljeni na okrogli mizi »Izboljšanje varnosti cestnega prometa v R Sloveniji« (3.6.2019, dvorana Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana), na  prekrškovnopravni šoli »Alkohol kot dejavnik tveganja v cestnem prometu« (13.-15. 11. 2019, Hotel Bernardin, Portorož),  v okviru projekta SOPA ter na srečanjih, ki so obravnavala poslabšanje duševnega zdravja in povečevanje nasilja zaradi uporabe alkohola v času epidemije COVID-19.

 

Podaja pa tudi  nove poti in rešitve ter zahteve o potrebnih zakonskih spremembah  za ustrezno  sintezo laboratorijskih dokazov, parcialnih in globalnih diagnostičnih standardov, učinkovitega povezovanja in delovanja različnih deležnikov v postopku.

 

K sodelovanju na konferenci so zato še posebej vabljeni  zdravniki medicine dela, prometa in športa,  psihiatri-alkohologi, zdravniki družinske medicine in drugih specialnosti, laboratorijski delavci, socialni delavci, policisti, sodniki, odvetniki, predstavniki zavarovalnic in vsi drugi, ki so vključeni v snovanje alkoholne politike in pravil prometne varnosti.

Pridružujemo  se prizadevanjem za realizacijo ciljev, ki jih združuje novo desetletje  Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa (2023-2032).

 

Vabimo vas k udeležbi in razpravi!