ŠOLA TESTIRANJA NA ALKOHOL IN DRUGE PSIHOAKTIVNE SNOVI – JESEN 2015

 

kdaj: dne 20. in 27. novembra 2015,  od 8.00 – 14.00 ure

kje:  dvorana F, Gospodarska  zbornica Slovenije,

Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana

informacije in vprašanja: mzkarlovsek@gmail.com ali info@fortox.si

šolo vodi: dr.Majda Zorec Karlovšek

 

E-PRIJAVA  JE ODPRTA

PROGRAM

 

Šola testiranja na alkohol in druge psihoaktivne snovi, ki povezuje smernice Evropskega združenja za testiranje na droge na delovnem mestu (EWDTS) s slovensko zakonodajo in izkušnjami, gre v tretjo sezono.

Jesensko srečanje bo k osnovnemu programu prineslo novosti, ki jih prinaša aktualna domača kazuistika  in poudarke, ki  so bili obravnavani na:

 

9.simpoziju EDWTS, Lisbona 28.-29.maj 2015,

19.simpoziju Združenja za toksikologijo in forenzično kemijo (GTFCh), Mosbach16.-18.april 2015 in

53.letnemu srečanju forenzičnih toksikologov (TIAFT), Firence 30.avgust – 4. september 2015

“Stare in nove teme , nova vprašanja, pa tudi intenzivno iskanje odgovorov nanje,” bi lahko povzeli sporočilo teh dogodkov, ki so vedno vzpodbuda za delo in prenos znanja.

 

 

Prvi dan delavnice bo posvečen predvsem vprašanjem, kako v skladu z obstoječo zakonodajo pripraviti vse postopke in formularje v zvezi s testiranjem na alkohol in droge in odvzemom biološkega materiala:  krvi, urina, sline in las za toksikološko preiskavo in odvzeme tudi ustrezno opraviti.

 

Drugi dan delavnice bo povedal več podrobnosti o tem, kakšne so poti določenih drog v našem telesu, kdaj in zakaj se odločimo za odvzem določene telesne tekočine, določene vrste preizkusov in hitrih testov in kaj nam povedo rezultati toksikoloških preiskav.

Tokratni poudarek praktičnega dela bo na testiranju na droge v slini in odvzemu sline (oziroma oralne tekočine) za dodatna preverjanja. Poleg testov za droge v slini Securetec DrugWipe® 6 S, ki jih uporablja slovenska policija, Drägerjevega DrugTest® 5000, bomo prvič v Sloveniji tudi predstavili novost Dräger DrugCheck® 3000.

Dvodnevni program poteka v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenjem kemijske industrije, Kompetenčnim centrom za kadre kemijske industrije in Inštitutom za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani.

Partnerji in sodelavci  pri izvedbi praktičnih vaj: Dräger Slovenija, Sfera (Securetec), Siemens in Labormed (Greiner).

 

Komu sta delavnici namenjeni:  vsem, ki se aktivno ukvarjajo s problematiko alkohola in drugih psihoaktivnih snovi na delovnem mestu  in na drugih področjih našega življenja in udejstvovanja: zdravnikom, medicinskim sestram, strokovnim delavcem na področju varnosti in zdravja pri delu, detektivom.

 

 

Kotizacija: za enodnevno delavnico je 155,00 € + 22% DDV, za dvodnevno 2×155,00 € + 22% DDV in vključuje predavanja, praktične predstavitve in razlage, seminarsko gradivo, kosilo, napitke in prigrizke med odmori. Plačilo z DDV znaša 189,10 €  oziroma 378,20 €  in ga lahko nakažete na transakcijski račun št. 020530255351426 pri NLB.

 

Ker sta programa delavnic povezana, priporočamo prijavo na obe delavnici.

 

Na vašo željo vam lahko izstavimo predračun.

Račun in potrdilo o udeležbi vam bomo poslali po zaključku delavnice.

 

Postopki za pridobitev kreditnih točk oziroma  točk v skladu z registri strokovnih izpopolnjevanj  ali s pravilniki o  stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja so v teku pri:

 

  • Zdravniški Zbornici Slovenije
  • Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
  • Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.