Šola testiranja na alkohol in droge

Obveščamo vse, ki bi se želeli udeležiti

 

“Šole testiranja na alkohol in druge psihoaktivne snovi,”

 

 da sprejemamo prijave do vključno 20.septembra 2014.

 

Dvodnevni program je pripravljen v skladu s potrebami aktualne nacionalne zakonodaje ter mednarodno uveljavljenimi standardi in je namenjen predvsem tistim, ki se aktivno ukvarjajo z organizacijo in izvajanjem postopkov dokazovanja uporabe psihoaktivnih snovi in dokazovanjem stanja pod vplivom teh snovi, pa tudi s tolmačenjem rezultatov. Program sestavljata dva modula in je osnova za pridobitev potrebnega znanja in usposobljenosti kot ga zahteva delo pooblaščenih izvajalcev storitev v okviru izvajanja 51. člena Zakona o varnosti in zdravju na delovnem mestu.

 

Šolo bo vodila dr. Majda Zorec Karlovšek.

 

K izvedbi praktičnih vaj bodo s pripravami in izdelki pripomogli

Dräger Slovenija

Sfera (Securetec)

Siemens

Sanolabor (Randox)

Labormed (Greiner)

 

Učna delavnica bo potekala v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenjem kemijske industrije in Kompetenčnim centrom za kadre kemijske industrije.

dne 23. in 24. septembra 2014, s pričetkom ob 8.30 uri, v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana.

Možnost (brezplačnega) parkiranja za udeležence je v kletnih prostorih zdradbe

 

Kotizacija390 EUR + DDV vključuje stroške udeležbe na dvodnevni delavnici, učno gradivo, osvežitev med odmori, kosilo ter dodatne e-učne materiale ob prijavah in pripravah na izpit. Račun pri NLB:  0205 3025 5351 426, Združenje FORTOX, Pod brezami 24, 1000 Ljubljana.

 

e-prijava

 

Šola testiranja na alkohol in droge

23. in 24.september 2014, Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana

 

PROGRAM

 

Časovni potek

 

08.30-09.00 Pogovor o programu, učnih materialih, načinu dela ter znanju in izkušnjah udeležencev
09.00-10.00 Predavanja, vprašanja in odgovori
10.00-10.15 Odmor za kavo
10.15-11.00 Predavanja, vprašanja in odgovori
11.00-12.00 Problemi in njihovo reševanje
12.00-13.00 Odmor za kosilo
13.00-14.00 Predavanja, vprašanja in odgovori
14.00-15.00 Problemi in njihovo reševanje

 

TEME PREDAVANJ IN VAJ

 

MODUL 1 –  23.9.2014

 

DROGA, ČLOVEK IN DRUŽBAO človekovih pravicah in omejitvah pravic. Zakaj in kdaj testirati na alkohol in druge psihoaktivne snovi – (aktualne zakonske osnove)

ALKOHOL

Alkohol,  toksikodinamika (učinki), toksikokinetika (absorbcija, porazdelitev, presnova, izločanje, alkohol v telesnih tekočinah v odvisnosti od časa po uporabi).

Alkohol v izdihanem zraku – indikatorski inštrumenti, etilometri; alkoholne ključavnice,

Zagotavljanje kakovosti meritev alkohola v izdihanem zraku

Pomembni poudarki zapisnika o preizkusu na alkohol v izdihanem zraku

Strokovni pregled in odvzem biološkega materiala za alkoholometrično preiskavo

Analizni postopki, tolmačenje rezultatov alkoholometričnih preiskav Zagotavljanje kakovosti postopkov

Indikatorji škodljive rabe alkohola.

MODUL 2 – 24.9.2014
PREPOVEDANE DROGE IN DRUGE PSIHOAKTIVNE SNOVI
Prepovedane droge (lista prepovedanih drog, nove sintetične droge), druge psihoaktivne snovi.Toksikokinetika (absorbcija, porazdelitev, presnova, izločanje, pomembni analiti  in njihova prisotnost v telesnih tekočinah  in tkivih v odvisnosti od časa po uporabi (okno opazovanja)Toksikodinamika (učinki, značilni klinični znaki po akutni uporabi, kronični rabi):

Opioidi (heroin, morfin, metadon,…)

Kanabis

Kokain

Amfetamin in drugi fenilalkilamini

Halucinogene snovi

Hlapila, topila

Zdravila (želeni in neželeni učinki, kategorizacija zdravil glede na njihove vplive na psihofizične sposobnosti, opozorilni znaki, potrebne informacije in komunikacije.

Pomembni poudarki iz zapisnika o strokovnem pregledu in odvzemu biološkega materiala zaradi preiskave na prepovedane droge, psihoaktivna zdravila in druge psihoaktivne snovi.

Smernice za odvzem in analizo  biološkega materiala –  zagotavljanje kakovosti dela.

Toksikološka analitika:

Detekcija drog v urinu

Detekcija drog v slini

Orientacijski –testi, mejne koncentracije – cut off vrednosti:

Laboratorijski potrditveni testi, kromatografski presejalni testi,  interpretacija rezultatov

Droge v laseh

Za organizacijo šole:

 

dr. Majda Zorec Karlovšek

Združenje za razvoj forenzične toksikologije in drugih forenzičnih ved – FORTOX

Pod brezami 24

1000 Ljubljana

mzkarlovsek@gmail.com