Projekt ALKOHOL, VARNOST ZDRAVJE

Mesec november je mesec boja proti zasvojenosti. Združenje za razvoj forenzične toksikologije in drugih forenzičnih ved – FORTOX  pričenja v  novembru 2022 s projektom ALKOHOL,VARNOST, ZDRAVJE in ob tej priliki vabi na problemsko konferenco:

 

KDAJ: 21.novembra 2022 od 8.00 -13.00 ure.
KJE: Dvorana Matije Tomca, Zavod sv. Stanislava, Štula 23, 1210 Ljubljana-Šentvid.

Kotizacije ni. Na šolskem igrišču ob stavbi bo možno brezplačno parkiranje.

 

PRIJAVNICA

 

Program:

8.00-8.30 Registracija
8.30-10.00 Uvodne besede

Predstavitev PROJEKTA ALKOHOL, VARNOST ZDRAVJE (Projekt AVZ)

Izhodišča in predlogi sprememb v zvezi z obravnavo alkoholiziranih udeležencev v cestnem prometu (dr.Majda Zorec Karlovšek)

10.00-10.30 Odmor s kavo
 

10.30-13.00

 

Problematika alkohola v cestnem prometu:

 •  policijski vidik (Robert Vehovec)
 • vidiki  sodnika  (mag. Petra Čas, mag.Nuša Orel)
 • vidiki zdravnika družinske medicine (prim.dr.Marko Kolšek,dr.med.)
 • vIdiki zdravnika medicine dela, prometa in športa (Vesna Pekarović Džakulin, dr.med., specialistka družinske medicine in medicine dela prometa in športa)
 • vidiki zdravnika specialista psihiatrije –  alkohologa (prof.dr. Maja Rus Makovec, dr.med.specialistka psihiatrije
 • vidiki izvajalca rehabilitacijskih delavnic (dr.Mateja Markl)
 • sodnomedicinska in etična vprašanja (odvzem in transport biološkega materiala, posredovanjem rezultatov, zagotavljanje identitete vzorcev, prenos in varovanje osebnih podatkov )- predavatelj bo javljen kasneje

 

Razprava

 

Glavni cilj projekta ALKOHOL, VARNOST ZDRAVJE je zmanjševanje škode zaradi tvegane in škodljive rabe alkohola z  združevanjem znanja in  razširjanjem pristopov do obravnave  motnje rabe alkohola.

 

NOVEMBRSKA PROBLEMSKA KONFERENCA je namenjena pregledu sistemske obravnave alkohola v cestnem prometu, kot jo obravnavajo Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o voznikih, Zakon o prekrških, Kazenski zakonik in njim podrejeni pravilniki ter izmenjavi mnenj  o  dobrih straneh in slabostih, s katerimi se srečujemo izvajalci  te zakonodaje. Vsebuje obravnavo mnogih  elementov, ki so bili že predstavljeni na okrogli mizi »Izboljšanje varnosti cestnega prometa v R Sloveniji« (3.6.2019, dvorana Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana), na  prekrškovnopravni šoli »Alkohol kot dejavnik tveganja v cestnem prometu« (13.-15. 11. 2019, Hotel Bernardin, Portorož),  v okviru projekta SOPA ter na srečanjih, ki so obravnavala poslabšanje duševnega zdravja in povečevanje nasilja zaradi uporabe alkohola v času epidemije COVID-19.

 

Podaja pa tudi  nove poti in rešitve ter zahteve o potrebnih zakonskih spremembah  za ustrezno  sintezo laboratorijskih dokazov, parcialnih in globalnih diagnostičnih standardov, učinkovitega povezovanja in delovanja različnih deležnikov v postopku.

 

K sodelovanju na konferenci so zato še posebej vabljeni  zdravniki medicine dela, prometa in športa,  psihiatri-alkohologi, zdravniki družinske medicine in drugih specialnosti, laboratorijski delavci, socialni delavci, policisti, sodniki, odvetniki, predstavniki zavarovalnic in vsi drugi, ki so vključeni v snovanje alkoholne politike in pravil prometne varnosti.

Pridružujemo  se prizadevanjem za realizacijo ciljev, ki jih združuje novo desetletje  Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa (2023-2032).

 

Vabimo vas k udeležbi in razpravi!

 

I. slovenska konferenca o digitalni forenziki vozil

Danes veliko govorimo o pametnih avtomobilih, avtomobilski asistenci, aktivni in pasivni varnosti itd. v cestnem prometu. Malokdaj pa pomislimo, da moduli, ki so v vozilu in komunicirajo med seboj in okoljem hranijo tudi pomembne podatke, ki so lahko dragocen vir informacij v primeru prometnih nesreč in drugih prometnih dogodkov. Na nekatera vprašanja o poteku procesa identifikacije, zavarovanja, analiziranja in predstavljanja teh dokazov v obliki in na način, ki je sprejemljiv v sodnih postopkih, bomo poskušali odgovoriti na

I. slovenski konferenci o digitalni forenziki vozil (DFV)

 

Policijska akademija, Rocenska ulica 56, 1211 Ljubljana – Šmartno
Petek, 6. marec 2020  od  9.30 – 17.00 ure

 

Konferenca je namenjana sodnim izvedencem in sodnim cenilcem ter ostalim strokovnjakom, ki sodelujejo pri pridobivanju, pregledu in analizi podatkov v primeru prometnih nesreč, ocenjevanju škode na motornih vozilih, ugotavljanju prevar, pa tudi obravnavi drugih oblik digitalne in informacijske kriminalitete. Udeležbo na konferenci priporočamo sodnikom, preiskovalnim sodnikom, tožilcem in drugim delavcem na področju pravosodja pa tudi vsem, ki se ukvarjajo z vidiki pasivne in aktivne varnosti v prometu.

Povabili smo predavatelje, ki o teh temah znajo povedati marsikaj zanimivega in aktualnega. Med njimi tudi gosta, g. Hansa Bota iz EUDARTS (NL), ki je zagotovo med vrhunskimi strokovnjaki v EU, ki so na tem področju najbolje seznanjeni tako glede tehnoloških vprašanj kot tudi pravnih vprašanj DFV.

Podrobne informacije so na spletni povezavi: http://kmtm.fs.uni-lj.si/dfv/ ,

Prijave (do zapolnitve kapacitet, najkasneje do 3.3.2020): https://kmtm.fs.uni-lj.si/dfv/prijava/

 

Organizatorji konference:

 • Združenje za razvoj forenzične toksikologije in drugih forenzičnih ved (Združenje FORTOX)
 • Združenje sodnih izvedencev za raziskave prometnih nezgod (ZSIRPN)
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (UL FS)

 

PROGRAM:

9.30-10.00 Registracija udeležencev
10.00-10.15 Uvodni pozdrav, program in cilji srečanja

dr. Majda Zorec Karlovšek, Združenje FORTOX

10.15-10.30 Varnost cestnega prometa v Sloveniji in prizadevanja AVP na področju raziskovanj in preprečevanj nastanka prometnih nesreč

mag. Vesna Marinko, AVP

10.30-10.45 Pomen sodelovanja strokovnjakov različnih specialnosti na področju analiz prometnih nesreč 

Mirjam Kline, Vrhovno državno tožilstvo RS

10.45-11.00 Vloga prometne policije pri zavarovanju dokazov ob prometnih nezgodah

mag. Ivan Kapun, MNZ-GPU – Sektor za promet

11.00-11.15 Odmor za kavo
11.15-13.00 Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) and other electronic systems within vehicles can be used to assist the crash investigation or research.
(Our work on comparable data collection, equivalent methodology, and identical analysis in EU)Hans Bot, EUDARTS, Nizozemska (predavanje je v angleškem jeziku )
13.00-14.00 Kosilo
14.00-15.15 O izzivih uporabe metod digitalne forenzike vozil pri analizi prometnih nesreč

Jože Škrilec

15.15-15.30 Odmor za kavo
15.30-16.00 Primeri iz sodne prakse 

Jože Škrilec, Anton Vinko (PPP Maribor)

16.00-16.15 Osnovni načrti bodočega izobraževanja in usposabljanja strokovnjakov na področju analiz prometnih nesreč

dr. Robert Kunc, dr. Samo Zupan,  UL, Fakulteta za strojništvo

16.15-16.50 Razprava, ideje za nadaljnje delo 
16.50-17.00 Odmor
17.00-19.00 Redna letna skupščina Združenja sodnih izvedencev za raziskave prometnih nezgod (ZSIRPN) – samo za člane združenja

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na: samo.zupan@fs.uni-lj.si in mzkarlovsek@gmail.com

 

Vabljeni.

Novemberska učna delavnica

Spoštovani, spoštovana!

V mesecu novembru, mesecu ozaveščanja in boja proti vsem vrstam zasvojenosti, prirejamo delavnico na temo:

 

»Novosti na področju biokemijske in toksikološke diagnostike škodljive rabe alkohola in drugih psihoaktivnih snovi«.

 
Za koga bi bilo srečanje poučno in zanimivo: za laboratorijske delavce, medicinske sestre, zdravnike medicine dela, prometa in športa, zdravnike psihiatre , zdravnike drugih specialnosti,  psihologe, varnostne inženirje, detektive,  policiste, delavce v zaporih in  vse tiste, ki se ukvarjajo s programi in projekti preprečevanja in zdravljenja odvisnosti od alkohola in drugih drog
Kje:  predavalnica ZVD – Zavoda za varstvo pri delu, Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana – Polje.

Kdaj: 12.novembra 2019 od 13.00 do 14.30 ure

 

Program:

13.00-13.15

dr.Majda Zorec Karlovšek (Združenje FORTOX, Ljubljana) 

 • Uvodne besede:
  Kakšen naj bi bil idealen označevalec škodljive rabe psihoaktivne snovi?

 

13.15-14.15

dr.Marc Luginbühl (CAMAG, Muttenz, CH)

 • The Biochemical Markers of Harmful Alcohol Use: PEth is becoming a New Marker for Clinical, Toxicological, and Workplace-Drug Testing Laboratories
 • A Fully Automated Dried Blood Spot Analysis Approach
 • Applications of Fully Automated Dried Blood Spot Analysis 
 •  

14.15-14.39

Vprašanja in odgovori

 

Predavanje dr.Marca Luginbühla bo v angleščini; 

Več o predavatelju dr.Marcu Luginbühlu

 

Marc Luginbühl received his education in Chemistry and Molecular Sciences at the Department of Chemistry and Biochemistry (DCB) at the University of Bern, Switzerland. After completing his master thesis focusing on the determination of fatty acid ethyl esters (FAEE) in dried blood spots (DBS), he started working at the Institute of Forensic Medicine in Bern). For his Ph.D. he remained at the Institute and continued researching direct alcohol markers under the supervision of Professor Wolfgang Weinmann. In January 2019 Marc Luginbühl obtained his doctoral degree and an invitation to join to the CAMAG Group.

Dr. Marc Luginbühl

Product Manager DBS

 CAMAG

Sonnenmattstrasse 11

4132 Muttenz

Switzerland

Tel:      +41 61 4673457

Fax:     +41 61 4610702
marc.luginbuehl@camag.com
www.camag.com

 

Kotizacije ni!  
Vljudno vabljeni.
Prijave sprejemamo do vključno 8.11.2019 oziroma do zasedbe prostih mest.  Udeleženci bodo prejeli  e-potrdilo o udeležbi. 

PRIJAVNICA

 

Organizatorji srečanja: 

 • Združenje za razvoj forenzične toksikologije – FORTOX, Pod brezami 24, 1000 Ljubljana
 • Center za medicino dela, ZVD – Zavod za varstvo pri delu, Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana – Polje.
 • i-tlc doo, zastopnik za CAMAG, Slovenija

UČNA DELAVNICA O DROGAH

Mesec november je mesec ozaveščanja in boja proti vsem vrstam zasvojenosti. Ob besedi zasvojenost seveda najprej pomislimo na zasvojenost z alkoholom in drugimi psihoaktivnimi snovmi.

 

Naš prispevek k vodilni temi meseca je priprava UČNE DELAVNICE O DROGAH, kjer bomo na prikazu spektra izdelkov proizvajalca nal von minden  ponovili že poznana dejstva in se spoznali z mnogimi novostmi na področju testiranja in interpretacije rezultatov. Omenimo enostavne barvne  teste  za analizo praškastih vzorcev in tablet, pa vrsto  bolj specifičnih in selektivnih diagnostičnih postopkov  za preiskavo drog  in biokemijskih označevalcev uporabe alkohola v biološkem materialu kot so slina, urin, kapljica krvi, vzorec las.

 

Za koga bi bilo srečanje poučno in zanimivo: za laboratorijske delavce, medicinske sestre, zdravnike, psihologe, varnostne inženirje, detektive,  policiste, delavce v zaporih in  vse tiste, ki se ukvarjajo s programi in projekti preprečevanja in zdravljenja odvisnosti od alkohola in drugih drog.

 

Kje:  poslovna zgradba Iris-mednarodna trgovina, Cesta v gorice 8, 1000 Ljubljana

 

Kdaj: 20.novembra 2018 od 9.30 – 13.00

 

Program:

 

URA

 
9.30 – 9.40 Irena Kogovšek (Iris-Mednarodna trgovina, Ljubljana):

Uvodne besede

 

9.40 – 10.00 Majda Zorec Karlovšek (Združenje FORTOX, Ljubljana):

O drogah, aktualnih trendih, zasvojenosti  in primerih iz forenzične prakse

10.45 – 11.30 Tobias Scholl (ESA-Test GmbH, Eisenach, Nemčija): 

Hitri testi za detekcijo drog v zaseženih vzorcih in v biološkem materialu; 1.del

11.30 – 11.45 Odmor
11.45 – 12.30 Tobias Scholl (ESA-Test GmbH, Eisenach, Nemčija):

Hitri testi za detekcijo drog v zaseženih vzorcih in v biološkem materialu;    2.del

12.30 – 13.00 Irena Kogovšek, Majda Zorec Karlovšek, Tobias Scholl:

Vprašanja in odgovori

 

Predavanje Tobiasa Scholla bo v angleščini; pri vprašanjih in odgovorih obstaja možnost konsekutivnega prevajanja.

Kotizacije ni!

Prijave do 15.11.2018 oziroma do zasedbe prostih mest.  Udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.

 

PRIJAVNICA

S pozdravi

Majda Zorec Karlovšek

 

Organizotorji srečanja:

 • Združenje za razvoj forenzične toksikologije – FORTOX, Pod brezami 24, 1000 Ljubljana
 • Iris – Mednarodna trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana
 • nal von minden GmbH, Friedenstrasse 32,93053 Regensburg, Nemčija

 

 

Napovedujemo »ŠOLO TESTIRANJA NA ALKOHOL IN DRUGE DROGE – jesen 2016

Sestavljata  jo dve delavnici.

Delavnica I : 7. oktobra 2016 od  8.00 – 14.00

Delavnica II: 14. Oktobra 2016 od 8.00 – 14.00

 

Delavnica I  obravnava  vprašanja, kako v skladu z obstoječo zakonodajo pripraviti vse postopke in formularje v zvezi s testiranjem na alkohol in droge in odvzemom biološkega materiala:  krvi, urina, sline in las za toksikološko preiskavo in odvzeme tudi ustrezno opraviti.

 

Delavnica II obravnava  podrobnosti o poteh (absorbciji, porazdelitvi, presnovi, izločanju)  določenih drog v našem telesu, kdaj in zakaj se odločimo za odvzem določene telesne tekočine, določene vrste preizkusov ali hitrih testov in kaj nam povedo rezultati toksikoloških preiskav.

 

Poudarki šole jesen 2016 bodo:

 • Testiranje na prepovedane droge v slini (več – PRILOGA)
 • Promocija priročnika: Kaj storiti ob pojavu alkohola in drugih drog na delovnem mestu?

 

Lokacija: Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana, dvorana F.

V  kletnih prostorih je možnost brezplačnega parkiranja.

Prijavite se lahko  do vključno 5. oktobra 2016. Za prijavo uporabite spletno prijavnico:

PRIJAVA

več o PROGRAMU