VABILO

Vabljeni ste, da se dne 7. decembra 2023 ob 10.00 uri udeležite enournega spletnega srečanja o izvajanju projekta MOŠKI, ŽENSKA, ALKOHOL IN VOŽNJA.

Na srečanju  želimo  obvestiti organizatorje preventivnih akcij na področju alkohola, varnosti in zdravja o namenu in ciljih projekta in hkrati na možnosti vključevanja predavanja na to temo v aktivnosti in dogodke na lokalnem nivoju v letu 2024.

K srečanju vabimo še posebej predstavnike občinskih svetov za preventivo v cestnem prometu, pooblaščene delavce za varnost in zdravje pri delu, predstavnike društev upokojencev, ter zdravstvenih in izobraževalnih ustanov.

Preberi več 

PRIJAVA

Projekt MI GREMO PO SVOJE! v letu 2023

Z delavnico za učence 9.a in 9.b razreda na Osnovni šoli Mokronog smo 23. novembra 2023 zaključili s projektom »MI GREMO PO SVOJE!« za leto 2023. Peto uro se nam je pridružil tudi Dejan Kavšek, vodja policijskega okoliša iz PP Trebnje.

V letu 2023 smo izvedli 24 peturnih delavnic, v katerih je bilo udeleženo 545 učencev.

 

Letošnji komentar k delavnicam, ki nam je najbolj pri srcu:

»Na tem mestu bi želela pohvaliti tako vsebinsko zasnovo kot tudi vrhunsko izvedbo s strani izvajalcev (Maje, Saše, Eme in Tomaža). Učenci so bili navdušeni. Sem vesela, da lahko potekajo tako kakovostni programi brezplačno za naše učence.« (Sanja Zgonc, svetovalna delavka, Osnovna šola Vodmat, Ljubljana)

 

Preberi več

MI GREMO PO SVOJE!

V okviru decembrske akcije Javne agencije RS za varnost prometa (AVP) – „alkohol“  in javne razprave o predlogu R E S O L U C I J E o nacionalnem programu na področju drog 2022–2030 (ReNPPD22–30) https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/osnutek-nacionalnega-programa-na-podrocju-drog-2022-2030/   vas vabimo na spletni dogodek (webinar) dne 15.12.2022 od 13.30 do 15.00 ure.

 

Dogodek bo pregled nekaterih izzivov, s katerimi smo se srečali pri izvajanju projekta MI GREMO PO SVOJE!,  namenjenemu učencem zadnje triade osnovnih šol  in se bo posvetil predvsem dvema temama:

 • vzgoji medsebojnega spoštovanja in prometne kulture ter
 • pomenu preventivnega  dela na področju alkohola in drugih drog z mlado, odraščajočo populacijo

 

Vse, ki bi se radi aktivno vključili v potek webinarja z 2-3 minutnim nagovorom,  komentarjem ali obvestilom, prosimo, da nas o svoji nameri predhodhodno obvestijo na elektronski naslov:  mzkarlovsek@gmail.com

 

Ob tem vabimo  udeležence srečanja, predvsem učitelje, NVO, policiste, da preko ankete  izrazijo svoje ideje, opažanja in mnenja o preventivnem delu na tem področju.  Anketa bo 15.12.2022 objavljena na spletni strani  Združenja za razvoj forenzične toksikologije in drugih forenzičnih ved – FORTOX  www.fortox.si/anketa/.

 

Na webinar se lahko prijavite do 13.12.2022  se preko povezave:

PRIJAVNICA

 

dr.Majda Zorec Karlovšek, univ.dipl.kem.

predsednica Združenja

Projekt ALKOHOL, VARNOST ZDRAVJE

Mesec november je mesec boja proti zasvojenosti. Združenje za razvoj forenzične toksikologije in drugih forenzičnih ved – FORTOX  pričenja v  novembru 2022 s projektom ALKOHOL,VARNOST, ZDRAVJE in ob tej priliki vabi na problemsko konferenco:

 

KDAJ: 21.novembra 2022 od 8.00 -13.00 ure.
KJE: Dvorana Matije Tomca, Zavod sv. Stanislava, Štula 23, 1210 Ljubljana-Šentvid.

Kotizacije ni. Na šolskem igrišču ob stavbi bo možno brezplačno parkiranje.

 

PRIJAVNICA

 

Program:

8.00-8.30 Registracija
8.30-10.00 Uvodne besede

Predstavitev PROJEKTA ALKOHOL, VARNOST ZDRAVJE (Projekt AVZ)

Izhodišča in predlogi sprememb v zvezi z obravnavo alkoholiziranih udeležencev v cestnem prometu (dr.Majda Zorec Karlovšek)

10.00-10.30 Odmor s kavo
 

10.30-13.00

 

Problematika alkohola v cestnem prometu:

 •  policijski vidik (Robert Vehovec)
 • vidiki  sodnika  (mag. Petra Čas, mag.Nuša Orel)
 • vidiki zdravnika družinske medicine (prim.dr.Marko Kolšek,dr.med.)
 • vIdiki zdravnika medicine dela, prometa in športa (Vesna Pekarović Džakulin, dr.med., specialistka družinske medicine in medicine dela prometa in športa)
 • vidiki zdravnika specialista psihiatrije –  alkohologa (prof.dr. Maja Rus Makovec, dr.med.specialistka psihiatrije
 • vidiki izvajalca rehabilitacijskih delavnic (dr.Mateja Markl)
 • sodnomedicinska in etična vprašanja (odvzem in transport biološkega materiala, posredovanjem rezultatov, zagotavljanje identitete vzorcev, prenos in varovanje osebnih podatkov )- predavatelj bo javljen kasneje

 

Razprava

 

Glavni cilj projekta ALKOHOL, VARNOST ZDRAVJE je zmanjševanje škode zaradi tvegane in škodljive rabe alkohola z  združevanjem znanja in  razširjanjem pristopov do obravnave  motnje rabe alkohola.

 

NOVEMBRSKA PROBLEMSKA KONFERENCA je namenjena pregledu sistemske obravnave alkohola v cestnem prometu, kot jo obravnavajo Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o voznikih, Zakon o prekrških, Kazenski zakonik in njim podrejeni pravilniki ter izmenjavi mnenj  o  dobrih straneh in slabostih, s katerimi se srečujemo izvajalci  te zakonodaje. Vsebuje obravnavo mnogih  elementov, ki so bili že predstavljeni na okrogli mizi »Izboljšanje varnosti cestnega prometa v R Sloveniji« (3.6.2019, dvorana Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana), na  prekrškovnopravni šoli »Alkohol kot dejavnik tveganja v cestnem prometu« (13.-15. 11. 2019, Hotel Bernardin, Portorož),  v okviru projekta SOPA ter na srečanjih, ki so obravnavala poslabšanje duševnega zdravja in povečevanje nasilja zaradi uporabe alkohola v času epidemije COVID-19.

 

Podaja pa tudi  nove poti in rešitve ter zahteve o potrebnih zakonskih spremembah  za ustrezno  sintezo laboratorijskih dokazov, parcialnih in globalnih diagnostičnih standardov, učinkovitega povezovanja in delovanja različnih deležnikov v postopku.

 

K sodelovanju na konferenci so zato še posebej vabljeni  zdravniki medicine dela, prometa in športa,  psihiatri-alkohologi, zdravniki družinske medicine in drugih specialnosti, laboratorijski delavci, socialni delavci, policisti, sodniki, odvetniki, predstavniki zavarovalnic in vsi drugi, ki so vključeni v snovanje alkoholne politike in pravil prometne varnosti.

Pridružujemo  se prizadevanjem za realizacijo ciljev, ki jih združuje novo desetletje  Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa (2023-2032).

 

Vabimo vas k udeležbi in razpravi!

 

I. slovenska konferenca o digitalni forenziki vozil

Danes veliko govorimo o pametnih avtomobilih, avtomobilski asistenci, aktivni in pasivni varnosti itd. v cestnem prometu. Malokdaj pa pomislimo, da moduli, ki so v vozilu in komunicirajo med seboj in okoljem hranijo tudi pomembne podatke, ki so lahko dragocen vir informacij v primeru prometnih nesreč in drugih prometnih dogodkov. Na nekatera vprašanja o poteku procesa identifikacije, zavarovanja, analiziranja in predstavljanja teh dokazov v obliki in na način, ki je sprejemljiv v sodnih postopkih, bomo poskušali odgovoriti na

I. slovenski konferenci o digitalni forenziki vozil (DFV)

 

Policijska akademija, Rocenska ulica 56, 1211 Ljubljana – Šmartno
Petek, 6. marec 2020  od  9.30 – 17.00 ure

 

Konferenca je namenjana sodnim izvedencem in sodnim cenilcem ter ostalim strokovnjakom, ki sodelujejo pri pridobivanju, pregledu in analizi podatkov v primeru prometnih nesreč, ocenjevanju škode na motornih vozilih, ugotavljanju prevar, pa tudi obravnavi drugih oblik digitalne in informacijske kriminalitete. Udeležbo na konferenci priporočamo sodnikom, preiskovalnim sodnikom, tožilcem in drugim delavcem na področju pravosodja pa tudi vsem, ki se ukvarjajo z vidiki pasivne in aktivne varnosti v prometu.

Povabili smo predavatelje, ki o teh temah znajo povedati marsikaj zanimivega in aktualnega. Med njimi tudi gosta, g. Hansa Bota iz EUDARTS (NL), ki je zagotovo med vrhunskimi strokovnjaki v EU, ki so na tem področju najbolje seznanjeni tako glede tehnoloških vprašanj kot tudi pravnih vprašanj DFV.

Podrobne informacije so na spletni povezavi: http://kmtm.fs.uni-lj.si/dfv/ ,

Prijave (do zapolnitve kapacitet, najkasneje do 3.3.2020): https://kmtm.fs.uni-lj.si/dfv/prijava/

 

Organizatorji konference:

 • Združenje za razvoj forenzične toksikologije in drugih forenzičnih ved (Združenje FORTOX)
 • Združenje sodnih izvedencev za raziskave prometnih nezgod (ZSIRPN)
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (UL FS)

 

PROGRAM:

9.30-10.00 Registracija udeležencev
10.00-10.15 Uvodni pozdrav, program in cilji srečanja

dr. Majda Zorec Karlovšek, Združenje FORTOX

10.15-10.30 Varnost cestnega prometa v Sloveniji in prizadevanja AVP na področju raziskovanj in preprečevanj nastanka prometnih nesreč

mag. Vesna Marinko, AVP

10.30-10.45 Pomen sodelovanja strokovnjakov različnih specialnosti na področju analiz prometnih nesreč 

Mirjam Kline, Vrhovno državno tožilstvo RS

10.45-11.00 Vloga prometne policije pri zavarovanju dokazov ob prometnih nezgodah

mag. Ivan Kapun, MNZ-GPU – Sektor za promet

11.00-11.15 Odmor za kavo
11.15-13.00 Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) and other electronic systems within vehicles can be used to assist the crash investigation or research.
(Our work on comparable data collection, equivalent methodology, and identical analysis in EU)Hans Bot, EUDARTS, Nizozemska (predavanje je v angleškem jeziku )
13.00-14.00 Kosilo
14.00-15.15 O izzivih uporabe metod digitalne forenzike vozil pri analizi prometnih nesreč

Jože Škrilec

15.15-15.30 Odmor za kavo
15.30-16.00 Primeri iz sodne prakse 

Jože Škrilec, Anton Vinko (PPP Maribor)

16.00-16.15 Osnovni načrti bodočega izobraževanja in usposabljanja strokovnjakov na področju analiz prometnih nesreč

dr. Robert Kunc, dr. Samo Zupan,  UL, Fakulteta za strojništvo

16.15-16.50 Razprava, ideje za nadaljnje delo 
16.50-17.00 Odmor
17.00-19.00 Redna letna skupščina Združenja sodnih izvedencev za raziskave prometnih nezgod (ZSIRPN) – samo za člane združenja

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na: samo.zupan@fs.uni-lj.si in mzkarlovsek@gmail.com

 

Vabljeni.