Šola testiranja na alkohol in droge

Obveščamo vse, ki bi se želeli udeležiti

 

“Šole testiranja na alkohol in druge psihoaktivne snovi,”

 

 da sprejemamo prijave do vključno 20.septembra 2014.

 

Dvodnevni program je pripravljen v skladu s potrebami aktualne nacionalne zakonodaje ter mednarodno uveljavljenimi standardi in je namenjen predvsem tistim, ki se aktivno ukvarjajo z organizacijo in izvajanjem postopkov dokazovanja uporabe psihoaktivnih snovi in dokazovanjem stanja pod vplivom teh snovi, pa tudi s tolmačenjem rezultatov. Program sestavljata dva modula in je osnova za pridobitev potrebnega znanja in usposobljenosti kot ga zahteva delo pooblaščenih izvajalcev storitev v okviru izvajanja 51. člena Zakona o varnosti in zdravju na delovnem mestu.

 

Šolo bo vodila dr. Majda Zorec Karlovšek.

Preberi več